Архив рубрики: тематическое

PR-инструменты

Источник

Введение в научную и студийную работу

Немало полезного почерпнули для себя первокурсники во вводной лекции ведущего исследователя Балтийской Международной академии, директора учебной программы «Маркетинг, реклама и пиар» Всеволода Качана. В ней он познакомил их с основами научной и студийной работы.


Он отметил, что для начинающих студентов очень важно понять, что между школой и университетом, в роли которого для них выступает Балтийская Международная академия, немало принципиальных отличий. Академия не только учебный, но и научно-исследовательский центр, в котором ведутся научные исследования, научные конференции и семинары. И у каждого студента БМА есть возможность принять в них активное участие.


Первокурсникам не на словах, а на деле предстоит осваивать и новую культурную среду, которую называют академической, ее традиции и терминологию, ибо теперь они не школьники, а студенты. Но в этом познавательном процессе они всегда могут рассчитывать на добрый совет и поддержку своих преподавателей и руководителей БМА.

Автор: пресс служба БМА
Фото: Кристина Ляхова

Digitālais mārketings. Intervija ar BSA vadošo pētnieku dr. Vsevolodu Kačanu

2018./2019. st.g. studiju virziena “Informācijas un komunikācijas zinātnes” direktors, BSA vadošais pētnieks, dr. Vsevolods Kačans un akadēmiskā personāla locekļi, izstrādāja jaunu padziļinātas apmācības apakšvirziena — “Digitālais mārketings» — saturu. Ņemot vērā lielo interesi par šo jomu gan Latvijā, gan pasaulē, V. Kačans intervijā ar BSA Studentu parlamenta locekli Natāliju Zjuhinu runā par to, kas izraisīja jauninājumus programmā. Natālija publicē pilnu šīs intervijas tekstu.

N.Z.: Kā zināms, šogad tika veiktas izmaiņas BSA studiju programmā “Mārketings, reklāma un sabiedriskās attiecības” — tika izveidots apakšvirziens studentu tālākizglītībai — “Digitālais mārketings”. Kā zināms, šī ir viena no jaunākajām un interesantākajām jomām mūsdienu augstākajā izglītībā, taču šajā sakarā rodas jautājums par digitālā mārketinga saderību ar klasisko mārketingu. Daži cilvēki domā, ka tie nav savietojami un mūsdienu pasaulē “klasika” vairs nedarbojas … Vai tas tā ir?

V.K. Tā nav taisnība, bet maldi. Fakts ir tāds, ka tie ir ne tikai savietojami, bet papildina viens otru. Es nodarbojos ar sociālo zinātņu filozofiju, arī ar mārketinga teorijām, un varu teikt, ka mārketings kā zinātnisks virziens strauji attīstās. Savā attīstībā tas ir izgājis vairākus posmus. Šodien mēs atrodamies posmā, ko var saukt par “uz klientiem orientētu”.

Tas nozīmē, ka uzņēmumi, piemēram, mazumtirdzniecības ķēdes, galvenokārt, nodarbojas ar informācijas vākšanu par klientiem un citiem mērķa tirgus dalībniekiem. Tas ir nepieciešams, lai ātri reaģētu uz viņu cerību izmaiņām. Salīdzinājumam — pirmais mārketinga posms (apmēram pirms 60 gadiem) sastāvēja no koncentrēšanās uz preču un pakalpojumu izplatīšanu, jo to nebija pietiekami visām klientu kategorijām.

N.Z.: Ir viedoklis, ka tas saistīts ar globalizāciju: tā ir novedusi pie principiāli jauna mārketinga. Vai tas tā ir?

V.K. Ne uz jaunu mārketingu, bet gan uz tā jaunu modifikāciju, kas papildina klasiskos mārketinga principus, t.i., tā kodolu.

N.Z.: Neskatoties uz to, šodien daudzi uzskata, ka klasiskā mārketinga teorija atpaliek no tehnoloģiskām inovācijām. Ka tās attīstās ātrāk, nekā aprakstīts klasiskajā mārketinga teorijā. Izrādās, ka klasiskā teorija noveco? Ja tā ir taisnība, tad kāds ir iemesls?

V.K. Mārketinga vispārējie pamati ir neapstrīdāmi, taču patiešām to piemērošanas prakse mūsdienās “klibo”. To nevar noliegt. Ir spītīga statistika: vairāk nekā pusi preču un pakalpojumu nav iespējams vai grūti pārdot par cenām, kuras mārketologi ir aprēķinājuši pirms to pārdošanas. Kāpēc tas tā notiek?

Patiesībā mārketinga prakse ir holistisks sistēmisks process. Mūsdienu uzņēmumos viena nodaļa izstrādā stratēģiju, otra — produktu, trešā aprēķina izmaksas, un mārketinga nodaļai vecmodīgā veidā paliek uzdevums — pārdot un reklamēt. Patiesībā mārketinga nodaļai būtu jākoordinē produkta vai pakalpojuma pētījumi, cenu noteikšana, sabiedrisko attiecību un reklāmas darbības joma.

N.Z.: Vai vēlaties pateikt, ka mārketinga nodaļu nozīmei uzņēmumos vajadzētu mainīties? Mēs, studenti, strādājot dažādos uzņēmumos, regulāri sastopamies ar vadītāju viedokli, kuri uzskata, ka mārketologiem un sabiedrisko attiecību speciālistiem būtu jānodarbojas tikai ar reklāmu un produkta realizāciju..

V.K. Šeit es piekrītu F. Kotleram; viņa analīze norāda, ka jautājums ir šāds: mārketologiem, pirmkārt, vajadzētu izpētīt klientus un plānot preces, pakalpojumus un informācijas izplatīšanas kanālus par tiem atbilstoši klientu pašreizējām gaidām. Viss jādara kompleksi un reālā laikā.

N.Z: Pēc jūsu domām, kāds mārketinga virziens kļūs vēl sarežģītāks saistībā ar informācijas tehnoloģiju attīstību?

V.K. Šeit ir nepieciešams pakavēties pie vairākām tendencēm. Vispirms mums jāpiemin globālās izmaiņas. Pirmkārt, cilvēki ir noguruši no informācijas, un tas nav pārsteidzoši: dažādu ziņu skaits vienā laika vienībā, salīdzinot ar ziņu skaitu pirms 20 gadiem, ir pieaudzis vairākas reizes. Cilvēki vēlas, lai kāds attīra informācijas plūsmu, viņi vēlas vienkāršību un patiesumu.

Psiholoģiski tas ir saprotams: šāda vienkāršošanas tendence ir reakcija uz mūsdienu dzīves informatīvās piesātinātības sajūtu. Nedrīkst aizmirst, ka visi ir kļuvuši aizņemtāki, informētāki, apdomīgāki un kritiskāk domājoši. Protams, mārketologi un sabiedrisko attiecību speciālisti to ņem vērā. Mēs nevaram ignorēt faktu, ka potenciālie klienti arvien mazāk pievērš uzmanību radio un televīzijas reklāmai. Mārketologi un sabiedrisko attiecību speciālisti cenšas atrast visefektīvākos līdzekļus patiesas informācijas nodošanai par uzņēmumiem, precēm, pakalpojumiem.

Otrkārt, ir mainījusies sabiedrības struktūra. Piemēram, tā noveco. Ir procentuāli vairāk cilvēku vecumā no 75 gadiem un tā ir jauna patērētāju grupa, un šī ir realitāte, kas jāpieņem.

Treškārt, patiesības jautājums ir ārkārtīgi svarīgs. Vadošo socioloģisko aģentūru aptaujas liecina, ka cilvēki ļoti labi saprot, kad uzņēmumi manipulē ar viņu viedokli. Tāpēc mārketinga un PR mērķis ir palielināt patērētāju uzticēšanos uzņēmumiem un viņu piedāvātajām precēm un pakalpojumiem.

Ceturtkārt, es šeit arī vēlētos uzsvērt, ka ir notikušas izmaiņas patērētāju vērtību skalā. Klienti vēlas savā īpašumā ne tik daudz pašu produktu, bet ar to saistītas izmantošanas iespējas. Es paskaidrošu. Izrādās, ka ērtības, interese, prestižs, attieksme pret klientu ir daudz svarīgāks nekā tikai produkta vai pakalpojuma iegūšana. Klientam svarīgāka ir nevis jahta savā īpašumā, kā iespēja apmierināt savu interesi par burāšanu, veicot īrētā jahtā kruīzu pa Baltijas jūru.

N.Z: Un kas no tā visa praktiski izriet?

V.K. Šeit mēs nonākam pie piektās tendences mūsdienu mārketingā. Runa ir par mārketologu personalizētu pieeju, pētot klientu atšķirības un vēlmes mērķa grupās. Mārketinga pētījumiem mūsdienās jābūt koncentrētiem ne tikai uz mērķgrupu demogrāfijas un to sociālekonomisko īpašību izpēti. Mūsdienās vadošie uzņēmumi veiksmīgi pēta klientu emocionālās attiecības ar konkrētu firmu, veikalu un citu organizāciju precēm un pakalpojumiem.

Mūsdienu pētījumos atgriezeniskā saite ar pētītajām grupām jau ir obligāta. Ir svarīgi izveidot intuitīvu izpratni ar esošajiem un potenciālajiem klientiem. Mūsdienās nav vienkārši patērētāji, piemēram, kāda bezveidīga klientu grupa, bet ir noteiktas personas vai ģimenes, informācija par kurām tiek rūpīgi apkopota no dažādiem informācijas avotiem. Tas, protams, galvenokārt attiecas uz sociālo tīklu un citu līdzīgu datu nesēju materiālu satura analīzi.

Tikai šādā veidā mārketinga speciālisti un PR menedžeri var pilnībā izprast mērķauditoriju, kas nepieciešama mārketinga stratēģijas noteikšanai. Šeit ir viens piemērs. Misūri štatā mārketinga aģentūra regulāri aptaujā tā saucamās paneļgrupas, lai izsekotu izmaiņām cilvēku gaumē un viņu attieksmē pret konkrētiem saldētas picas nosaukumiem.Analītiķu apstrādātā informācija tiek nekavējoties nosūtīta šī produkta ražotājiem. Un tas ir saprotams: ir dažādi klienti — dažādas vērtību skalas, dažādas garšas piedevas un attiecīgi dažādi piedāvājumi.

Šī praktiskā tendence padziļinātai klientu izpētei ir izteikta vēlmē dažreiz izveidot vairāku miljonu klientu kontaktdatus. Protams, milzīga apjoma lietotāju datu apstrāde nav vienkārša, taču šodien nevienam nav nepieciešami pētījumi “ķeksītim”. Galu galā uz spēles ir fakts, ka ir svarīgi iekarot klientu lojalitāti šeit un tagad. Šādu mārketingu bieži sauc par reāla laika mārketingu. Es atkārtoju: galu galā uz spēles ir klientu lojalitāte šeit un tagad.

N.Z: Bet kā šāda uz klientu orientēta pieeja mārketingā ir saistīta ar digitālā mārketinga tehnoloģijām?

V.K. Kā es teicu iepriekš, galvenā tendence pašreizējā mārketinga attīstības posmā ir nepārtraukta, cieša, padziļināta klientu izpēte, un tajā pašā laikā tā notiek interneta un mobilo sakaru attīstības apstākļos. Šie tehnoloģiskie apstākļi ir jāņem vērā un jāapvieno ar personīgo, t.i. individuālo pieeju katram klientam.

Protams, nav iespējams precīzi paredzēt, kāda būs mobilo sakaru un sociālo tīklu attīstība pēc 10, 20 gadiem, taču ir skaidrs, ka uzplaukums turpināsies. Piemēram, 90-os gados tika prognozēts, ka aptuveni miljons cilvēku būs mobilo sakaru lietotāji Amerikas Savienotajās Valstīs, taču izrādījās, ka bija 120 miljoni lietotāju. Turklāt šī informācija ir aptuveni 15 gadu veca. Jebkurā gadījumā šodien ir zināms, ka pasaulē aktivizēto mobilo tālruņu skaits pārsniedz kopējo cilvēku skaitu uz Zemes.

Šie tehniskie līdzekļi un dažāda veida informācija internetā izraisa situāciju, ka elektronisko veikalu un dažādu vietņu apmeklētāji tur pavada ne vairāk kā 2–3 minūtes sava laika. Ir skaidrs, ka tik īsā laika brīdī ir grūti veidot klientu lojalitāti. Tomēr ir skaidrs, ka kompanijām ir jāatbilst klientu prasībām un jāpiedāvā viņiem precīzi un lokāli tas, ko viņi cer iegūt.

Tas viss nozīmē, ka kanāliem, caur kuriem klienti var saņemt informāciju, jābūt ļoti daudzveidīgiem. Mārketings attīstīsies tāda veidā, ka tiklīdz klients paņems tālruni vai apmeklēs vietni, mārketologi nekavējoties zinās visu par klinetu. Tas attīstīsies tā, lai iegūtu pēc iespējas pieejamāku informāciju par katru patērētāju.

N.Z: Viss, ko jūs teicāt iepriekš, acīmredzot, norāda uz tādas tēmas kā stratēģiskā mārketinga plānošana nozīmīgumu uzņēmumos.

V.K. Jā, tā ir. Mūsdienu mārketologiem un sabiedrisko attiecību speciālistiem, kurus patiesībā ir nepieciešams saukt par sabiedriskās domas ekspertiem, vajadzētu būt labi sagatavotiem t.s. stratēģiskajā mārketingā. To var saukt arī par sistemātisku radošo mārketingu. Tas ietver projektīvās domāšanas izmantošanu un augstu teorētisko sagatavotību sociālajās zinātnēs. Pretējā gadījumā, ja šādas apmācības nav, speciālistam ar diplomu darba tirgū būs mazs pieprasījums. Tēlaini izsakoties, mūsdienās mārketologi nedrīkst lidot ar “kukuruzņikiem”, jo jau ir reaktīvās lidmašīnas. Tieši tādēļ Latvijas augstākajās mācību iestādēs, arī Baltijas Starptautiskajā akadēmijā, tiek pievērsta lielāka uzmanība digitālajam mārketingam.

Autore: Natālija Zjuhina

Новое направление в БМА — Дигитальный маркетинг. Интервью с директором направления В.Я. Качаном

В течение 2018/2019 уч.года члены персонала академического направления «Информационно-коммуникативные науки» Балтийской Международной Академии во главе с его директором, ведущим исследователем БМА, доктором наук Всеволодом Ярославовичем Качаном разрабатывали в рамках бакалаврской программы «Маркетинг, реклама и ПР» содержание нового направления углубленной подготовки — «Дигитальный маркетинг». Учитывая большой интерес к этому предметному направлению, как в Латвии, так и в мире, В.Качан в беседе с членом Студенческого парламента БМА Натальей Зюхиной рассказал о том, чем обусловлены нововведения в программу. Наталья публикует полный текст этого интервью.

Н.З.: Всеволод Ярославович, как известно в этом году в учебную программу «Маркетнг, реклама и связи с общественностью» БМА внесены изменения – создано поднаправление углубленной подготовки студентов – «Дигитальный маркетинг». Как известно, это одно из самых модных направлений в современном высшем образовании, но в этой связи возникает вопрос о его совместимости с классическим маркетингом. Некоторые считают, что они не совместимы, и что в современном мире «классика» уже не работает… Так ли это?

В.К. Это – не правда, а заблуждение. Дело в том, что они не просто совместимы, но дополняют друг друга. Я занимаюсь философией социальных наук, в частности, — теориями маркетинга, и могу сказать, что маркетинг, как научное направление, стремительно эволюционирует. Он в своем развитии прошел несколько стадий. Сегодня мы находимся на стадии, которую можно назвать «ориентированной на клиентов». Это означает, что компании, например, торговые сети, прежде всего заняты сбором информации о клиентах и других участниках целевого рынка. Это требуется для того, чтобы оперативно реагировать на изменения в их ожиданиях. Для сравнения, первая стадия маркетинга (например, лет 60 назад) состояла в ориентации усилий на распространение товаров и услуг, потому, что их было недостаточно для всех категорий покупателей.

Н.З.: Существует мнение, что все дело в глобализации: она привела к принципиально новому маркетингу. Так ли это?

В.К. Не к новому маркетингу, а к его новой модификации, которая дополняет классические принципы маркетинга, т.е. его ядро.

Н.З: Тем не менее, в наши дни многие считают, что теория классического маркетинга не поспевает за технологическими инновациями. Что они развиваются быстрее, чем описанные в классческой теории маркетинга. Получается, что классическая теория устаревает? Если это действительно так, то в чем причина?

В.К. Общие основы маркетинга не опровержимы, но, действительно, практика их применения сегодня хромает. Это нельзя отрицать. Есть упрямая статистика: больше половины товаров и услуг невозможно или трудно реализовать по тем ценам, которые расчитывались маркетологами до их реализации. Почему так происходит? Дело в том, что практика маркетинга – целостный системный процесс. В современных же компаниях один отдел разрабатывет стратегию, второй – продукт, третий рассчитывает издержки, а отделу маркетинга, по-старинке, – остается продавать и рекламировать. На самом же деле отдел маркетинга должен координировать и исследования, и планирование продукта или услуги, и цены, и PR c рекламой.

Н.З: Вы хотите сказать, что роль отделов маркетинга в компаниях должна измениться? Мы, студенты, работая в различных компаниях, регулярно сталкиваемся с мнением руководителей, считающих, что маркетологи и пиарщики должны заниматься только рекламой и реализацией.

В.К. Здесь я согласен с Ф.Котлером; его анализ указывает на то, что дело сводится к следующему: маркетологи в компаниях должны заниматься, прежде всего, изучением клиентов и планированием товаров, услуг и каналов распространения информации о них, соответствующих их ожиданиям на текущий момент. Все должно делаться комплексно и в реальном времени.

Н.З: Как Вы считаете, какое направление маркетинга будет становится еще более сложным в связи с развитем информационных технологий?

В.К. Здесь следует остановиться подробнее на нескольких тенденциях. Нужно упомянуть сначала о глобальных изменениях. Во-первых, люди устали от информации, и это неудивительно: количество различных новостей в одну единицу времени, по сравнению с количеством новостей 20 лет назад, увеличилось в несколько раз. Людям хочется, чтобы кто-то наводил для них порядок в потоках информации, им хочется простоты и правдивости. Психологически это понятно: такой тренд на упрощение является реакцией на информационное пресыщение современной жизни. Нельязя забывать, что все стали более занятыми, информированными, расчетливыми и критически мыслящими. Естественно, маркетологи и специалисты PR не могут это не учитывать. Нельзя игнорировать то, что потенциальные клиенты все меньше обращают внимание на радио- и теле-рекламу. Маркетологи и специалисты PR стремятся найти наиболее эффективные средства донесения до людей правдивой информации о товарах, услугах и компаниях.

Во-вторых, изменилась и структура общества. Например, оно стареет. Стало больше людей в возрасте 75 лет и выше – это новая группа потребителей, и это тоже реальность, которую необходимо учитывать.

Во-третьих, имеет принципиальное значение вопрос о правдивости. Опросы ведущих социологических агенств показывают, что люди прекрасно понимают, когда фирмы манипулируют их мнением. Поэтому цель маркетинга и ПР состоит в том, чтобы повысить доверие потребителей к компаниям и к товарам и услугам, которые они предлагают.

В-четвертых, хотелось бы здесь также особо отметить, что произошли изменения в шкале ценностей потребителей. Наблюдается стремление клиентов удовлетворить себя не столько владением продукта, сколько услугами. Поясню. Оказывается, что удобство, интерес, престиж сегодня намного важнее клиентам, чем простое обладание вещами. Клиенту важна не столько яхта в виде собственности, сколько то, что он удовлетворил свой интерес к путешествиям под парусом и совершил на арендованной яхте круиз по Балтийскому морю.

Н.З: Ну и что же из всего этого следует практически?

В.К. Ну вот мы и подошли к пятой тенденции в современном маркетинге. Речь должна идти о персонализированном подходе маркетологов к изучению различий и ожиданий своих клиентов в целевых группах. Маркетинговые исследования сегодня должны быть ориентированы не только на изучение демографии целевых групп и их социально-экономических характеристик. В ведущих компаниях в наши дни успешно исследуются эмоциональные отношения клиентов к товарам и услугам конкретных фирм, магазинов и других организаций. В современных исследованиях уже в обязательном порядке отслеживается содержание обратных связей с изучаемыми группами. Здесь важно наладить интуитивное взаимопонимание с актуальными и потенциальными клиентами. Сегодня нет просто потребителей, как некой безликой группы клиентов, а есть конкретные индивиды или семьи, сведения о которых скрупулезно собираются из различных источников информации. Речь, конечно, идет прежде всего о контент-анализе материалов в социальных сетях и в других подобных носителях информации. Только таким образом маркетологи и менеджеры по PR могут в полной мере понимать целевую аудиторию, что необходимо для определения маркетинговой стратегии. Вот, один пример. В штате Миссури одно маркетинговое агенство регулярно опрашивает так называемые панельные группы для того, чтобы отслеживать изменения во вкусах людей, их отношение к конкретным наименованиям замороженной пицце. Обработанная аналитиками информация тут же направляется производителям этого продукта. И это понятно: разные клиенты – разные шкалы ценностей, разные вкусовые привязанности и, соответственно, должны делаться различные предложения.

Эта практическая тенденция глубокого изучения клиентов выражается в стремлении создать иногда многомиллионные клиентские контактные точки. Конечно, обрабатывать огромные массивы данных о пользователях не просто, но сегодня никому не нужны исследования «для галочки». Ведь на кону то, что важно завоевать лояльность клиентов здесь и сейчас. Такой маркетинг часто называют маркетингом реального времени. Ведь на кону — лояльность клиентов здесь и сейчас.

Н.З: А как все-таки такой клиентоориентированный подход в маркетинге связан с технологиями дигитального маркетинга?

В.К. Как я уже говорил выше, основная тенденция текущей стадии развития маркетинга состоит в непрерывном пристальном, глубоком изучении клиентов, и, вместе с тем, она происходит в условиях развития Интернета и мобильной связи. Эти технологичекие условия должны учитываться и совмещаться с личностным, т.е. индивидуальным подходом к каждому клиенту. Конечно, точно нельзя предсказать, каким будет развитие мобильной связи и социальных сетей через 10, 20 лет, но ясно, что бум будет продолжаться. Например, в 90-х годах прогнозировалось, что пользователями мобильной связи в США будет около миллиона человек, но оказалось, что пользователей – 120 миллионов человек. Причем, эта информация примерно 15 летней давности. Во всяком случае сегодня известно, что количество активированных мобильных телефонов в мире превышает общее количество людей на Земле.

Эти технические средства и различного рода информация в Интернете приводит к тому, что посетители электронных магазинов и различных сайтов проводят там не более 2 -3 минут своего времени. Понятно, что за такой короткий период трудно сформировать лояльность клиентов. Однако, при этом ясно, что нужно соответствовать их потребностям и точно и локально предлагать им то, что они ожидают получить.

Все это означает, что каналы, по которым клиенты могут получать информацию, должны быть очень разнообразными. Маркетинг будет развиваться таким образом, что как только клиент снимет трубку или зайдет на сайт, о нем маркетологи тут же будут знать все. Он будет развиваться в направлении получения максимально доступной информации о каждом потребителе.

Н.З: Все, что Вы сказали выше, по-видимому указывает на важность такой темы как стратегическое планирование маркетинга в компаниях.

В.К. Да, это так. Современные маркетологи и специалисты ПР, которых на самом деле нужно называть экспертами по общественному мнению, должны иметь хорошую подготовку в т.н. стратегическом маркетинге. Его также можно назвать системным креативным маркетингом. Он предполагает применение проективного мышления и высокой теоретической подготовки в социальных науках. В противном случае, если такой подготовки нет, специалист с дипломом будет мало востребован на рынке труда. Образно говоря, нельзя, чтобы в наше время маркетологи «летали на кукурузниках», при том, что уже имеются реактивные самолеты. Этим и обусловлено то, что в БМА и других ВУЗах Латвии стали больше уделять внимание дигитальному маркетингу.

Автор: Наталья Зюхина

Lustīgu Līgošanu! Веселого Лиго!

Как управлять своими эмоциями

Сразу поясним: с точки зрения организма нет «положительных» и «отрицательных» эмоций. Они все для чего-то ему нужны. Например, гнев, страх и печаль могут сигнализировать об опасности или о том, что нас что-то не устраивает в текущей ситуации. Неудовлетворённость заставляет действовать, искать новые пути и новые возможности.

Поэтому подавлять или игнорировать эмоции — плохая идея. В любом случае они несут ценную информацию. Другое дело, что не все умеют её «считывать» и использовать.

К сожалению, бывает и так, что именно эмоции мешают нам поступать должным образом. Хотел высказать своё мнение — застеснялся и промолчал (здесь сработал страх). Хотел выглядеть сдержанным и спокойным — сорвался и разорался.

Случалось ли с вами нечто подобное? Наверняка. Давайте прямо сейчас выполним небольшое упражнение.

Вспомните моменты, когда вы вели себя не так, как вам бы этого хотелось; что-то помешало вам поступить так, как вы собирались, или по какой-то причине вы запланировали, что будете действовать определённым образом, а почему-то повели себя совсем по-другому.

Опишите кратко ваше желаемое поведение в левом столбце таблицы. В среднем столбце опишите то, как вы действовали в реальности. И в последнем столбце проанализируйте, какие эмоции мотивировали вас на это поведение.

В каждой из описанных ситуаций вам пригодилось бы умение управлять эмоциями. А чтобы развить эту способность, нужно в первую очередь научиться отслеживать и осознавать своё эмоциональное состояние.

Первый шаг: назвать эмоцию 

Для осознания собственных чувств нам нужны слова, некий терминологический аппарат. Давайте посмотрим, какие же бывают эмоции?

Обозначим четыре класса базовых эмоциональных состояний. Страх, гнев, печаль и радость. Под словом «класс» подразумевается некий спектр эмоций различной степени интенсивности. От 0 до 100 %.

Важно понимать, что эмоции есть всегда. Они могут быть сколь угодно слабыми, но «нуля» не бывает. Поэтому мы воспользуемся математическим приёмом — обозначением «ноль плюс» (0+).

А теперь поиграем в «Синонимы». Как называется страх в сильной степени интенсивности? А гнев? Очень сильный гнев. Теперь печаль. Ну и, наконец, радость. «Зашкаливающая», переливающаяся через край радость.

С этой частью всё пока просто. Не так уж долго приходится задумываться, и появляются слова. Чаще всего это: ужас, паника, кошмар для класса страха. Ярость, ненависть, бешенство для гнева. Горе, тоска, скорбь для печали. И для радости — восторг, счастье, эйфория.

Давайте заполнять среднюю часть (примерно от 20 до 80 % интенсивности эмоции). Здесь уже немного сложнее, хотя слова тоже находятся. Тревога. Злость. Хандра. Удовольствие.

Ну и, наконец, самая первая часть таблицы. В районе 0+. Пожалуй, для радости подошло бы «спокойствие» — некое состояние, когда все актуальные потребности удовлетворены. Малюсенькая, но радость. А как быть со страхом? Беспокойство и опасение — это уже 15 – 20 % интенсивности. А меньше 5 – 10 %?..

Да, именно в этом заключается проблема. Слов, которые называли бы страх, гнев или печаль в самом зачаточном состоянии, попросту нет. В итоге наша таблица имеет примерно следующий вид:

Как же научиться отслеживать и осознавать эмоции низкой интенсивности, если у нас нет слов? Вот несколько способов выйти из положения.

1. На самом деле в русском языке есть инструменты для формирования необходимой нам лексики. Эти инструменты называются суффиксы. Для идентификации эмоций сгодятся «раздражулька», «грустинка», «опасеньице», «кошмарик» и им подобные слова.

2. Можно и так: «Я чувствую эмоцию из 2-го класса примерно на 5 – 8 %» или «Я в 1-й четверти печали».

3. Если не находится одного слова для обозначения эмоционального состояния, то можно использовать словосочетания. Например: «Я чувствую какое-то начинающееся раздражение».

Практика: нарабатываем навык осознания эмоций 

Кроме эмоционального словаря нам нужно ещё кое-что: привычка планомерно обращать внимание на свои эмоции. Как её сформировать? Вот вам два задания, которые в этом помогут.

1. Напоминалки. Организуйте систему напоминаний в своём телефоне (не менее двух напоминаний в день). Сделайте это случайным образом. В момент оповещения определите, какие эмоции вы испытывали непосредственно перед сигналом, запомните их и запишите.

2. Дневник эмоций. Приобретите тетрадь или блокнот. Ежедневно фиксируйте, какие наиболее сильные переживания вам запомнились за прошедший день. Описывая эмоцию, отметьте также, когда она появилась, какие ощущения при этом возникали в теле и о чём вы в тот момент думали.

Эмоциональные «коктейли» 

Почему мы говорим лишь о четырёх эмоциях? А куда, например, относится интерес? Давайте разбираться.

У нашей психики есть такая функция, которая называется «внимание». Это некое отражение исследовательской активности организма. Что исследуют организмы? Где находится опасность и где — пища. Где можно найти партнера для продолжения рода и более комфортные условия для проживания. Люди ко всему прочему исследуют мироздание, самих себя и смысл всего сущего.

Внимание — это как бы луч невидимого прожектора, который показывает, куда сейчас направлена эта исследовательская активность. И если объект вашего внимания вас радует, тогда вы говорите, что это интересно.

Если вспомнить похожие эмоциональные термины, например «любопытство» и «удивление», то во многих случаях видится ещё некоторая доля беспокойства.

Практически любое чувство или сложное эмоциональное состояние можно «разложить» на некий спектр из четырёх базовых эмоций и чего-то ещё. «Что-то ещё» — это какие-то мысли, внимание, телесные ощущения, а также длительность переживания.

Давайте рассмотрим «чувство вины». Испытывая вину, вы подавлены. Это тягостное, гнетущее состояние, в нём достаточно много эмоций печали и тоски. Согласны? Возможно, также есть какая-то степень страха по поводу того, какие будут последствия. А ещё — некоторая степень гнева, причём практически неосознаваемого. Нам плохо, и на уровне организма в этом виноват… тот самый человек, перед которым мы проштрафились.

Есть чувства, для анализа которых понадобится заполнить всю таблицу с большим количеством комментариев. Попробуйте, например, разложить слово «любовь».

Итак, вы осознали свои эмоции. Что дальше? Тут начинается самое интересное — вы можете ими управлять.

Алгоритм управления эмоциями 

Алгоритм управления эмоциями выглядит следующим образом:

1. Осознать свою эмоцию. Например, к вам подходит коллега и в десятый раз просит помочь. Вы понимаете, что злитесь и вот-вот наговорите лишнего.

2. Понять свои цели в текущей ситуации, чётко определить, чего вы хотите добиться. Какие цели у вас могут быть в ситуации с коллегой?

3. Определить, в каком эмоциональном состоянии вы будете максимально эффективны при достижении своей цели.

4. Выбрать способ достичь нужного эмоционального состояния.

5. Достичь необходимого состояния, используя выбранный способ. В самом общем смысле управление эмоциями можно разделить на две подгруппы:

Снижение интенсивности «негативной» эмоции и/или переключение её на другую («негативная» эмоция в нашем с вами значении — та, что мешает эффективно действовать в сложившейся ситуации).

Вызывание в себе/усиление «позитивной» эмоции (то есть той, которая поможет действовать максимально эффективно).

А теперь перейдём непосредственно к методам управления эмоциями. Существует огромное количество техник, поэтому мы рассмотрим лишь несколько самых простых и действенных.

Дыхание 

Для того чтобы успокоиться, необязательно использовать какие-то специальные дыхательные техники или годы заниматься йогой. Достаточно будет просто несколько раз вдохнуть-выдохнуть.

При этом важно помнить, что на достижение расслабленного состояния влияет именно выдох, а не вдох, как нам часто кажется. Когда нам кто-нибудь говорит: «Дыши», мы начинаем нервно хватать ртом воздух, что ничуть не помогает снять напряжение, наоборот — оказывает ровно противоположный эффект.

Итак, метод предельно прост: делаем глубокий вдох — и медленный-медленный выдох. И ещё раз. Потренируйтесь прямо сейчас.

Дыхание — самая действенная техника по управлению эмоциями. Самая. Ничего лучше просто не существует. Но для того чтобы технология действовала, надо тренироваться заранее, «впрок», тогда в нужный момент ваше тело само придёт вам на помощь. Так что тренируйтесь, тренируйтесь и ещё раз тренируйтесь!

И ещё один момент. Медленный выдох хорошо подходит при управлении страхом или гневом, однако часто необходимо найти в себе силы справиться и с печалью или обидой. В этом случае необходимо, наоборот, делать медленный спокойный вдох, как бы набирая в себя энергии, и быстрый выдох, как бы выбрасывая всё лишнее, ненужное. Такое дыхание тонизирует и «встряхивает» организм.

Физическая активность 

Эмоции, вызванные чем-то во внешнем мире, запускают в нашем теле реакции, необходимые для движения («бей или беги»). Если мы не делаем ни то, ни другое, выброшенный адреналин и другие гормоны накапливаются в организме, что приводит к повышенной вспыльчивости в дальнейшем и к не самому лучшему самочувствию. Физическая активность позволяет это напряжение «сбросить».

Физическая активность может быть любой, и совсем не обязательно доводить себя до изнеможения. Можно просто быстро походить, сделать небольшую зарядку, подняться пешком по лестнице или несколько раз поприседать.

Есть один нюанс: физическая активность не поможет, если вы продолжите внутренне «накручивать» себя. Иными словами, необходимо привести в порядок не только тело, но и ум.

Громкий крик 

Иногда бывает полезно покричать — не на кого-то, а просто громко, в воздух, для снятия мышечного напряжения.

Этот метод хорошо работает для снятия агрессии и в ситуациях, когда хотелось сказать очень много (и всё очень невежливо), а не удалось проговорить практически ничего. Такое напряжение «оседает» где-то внутри горла, на связках и ниже, ближе к лёгким.

Если у вас богатое воображение, можете представить, что где-то там, внутри вас, застряли все невысказанные слова раздражения и обиды. Вот и надо бы их выпустить. Вопрос в том как.

Хорошо, если у вас есть возможность уехать в лес, уйти куда-нибудь вглубь и действительно прокричаться в полный голос. Что кричать? А это как захочется. Некоторые просто кричат: «Аааааа!», кто-то ругается и матерится.

Если возможности уехать в лес нет, остаётся найти места, где кричать считается социально приемлемым. Это стадионы, спортивные бары, а также аттракционы. Для некоторых может существовать ещё такая альтернатива крику, как пение. Тогда в вашем распоряжении караоке-бары и концерты любимых исполнителей.

Вербализация чувств

Вербализация чувств — старый добрый метод, чаще называемый более простым словом «выговориться». Это отличный способ снизить интенсивность эмоций.

При этом речь не идёт о вербальной агрессии (нахамить, накричать, проявить сарказм). Не стоит путать сообщение о своих эмоциях и их открытое проявление. Одно дело сказать тихим спокойным голосом «Я сейчас несколько раздражён», совсем другое — наорать на собеседника.

Если вам трудно говорить о своих чувствах, то начните хотя бы о них писать (после каждой тяжёлой ситуации или в конце дня). Может быть, это будет дневник, а может быть — репортаж, рассказ или даже стихи.

«Метапозиция» 

«Метапозиция» — это такое состояние, когда вы смотрите на ситуацию как бы со стороны. Как если бы вы наблюдали за собой и своим собеседником, например, с балкона, то есть отстранённо.

Таким образом вы как бы «выходите из ситуации», оставляя все свои эмоции внутри неё, и имеете возможность посмотреть на происходящее объективно.

Используя «метапозицию», обратите внимание, как двигаются люди в ситуации, которую вы наблюдаете. Какие слова говорят друг другу? Каким тоном разговаривают? Какие используют жесты? Как себя чувствуют сейчас? Задумайтесь: чего может хотеть каждый из них в этот момент? Как бы они могли договориться об этом?

Попробуйте прямо сейчас начать тренировать этот навык. Посмотрите со стороны на человека, который читает статью. В какой позе он сидит? Удобно ли ему? Какие эмоции он сейчас испытывает? О чём думает?

Получилось увидеть себя со стороны? В напряжённый момент это несколько сложнее сделать, но попытаться стоит. Отстранившись от ситуации, вы сразу снизите интенсивность испытываемых эмоций.

Схема ABC 

Чтобы понять этот метод, нужно знать, что эмоции подразделяют на первичные и вторичные.

Первичные эмоции возникают как непосредственная реакция на событие.

Вторичные эмоции — это наша реакция на логическую оценку ситуации.

Работа по схеме ABC направлена на управление вторичными эмоциями. Рассмотрим пример из жизни девушки-подростка.

Некоторое время назад девушка познакомилась на дискотеке с молодым человеком. Они сразу понравились друг другу, много танцевали вместе, и на прощание молодой человек попросил у девушки её телефон. Он очень ей понравился. Однако прошло уже три дня, а молодой человек всё ещё не позвонил.

Какие в этой ситуации (A) могут возникнуть эмоции (C)? Обида, печаль, уныние, тоска… Возможно, даже отчаяние. Кажется, что существует прямая связь между событием и чувствами: «Он не звонит» — «Девушка расстраивается и плачет».

Однако схема недаром называется ABC: между событием и эмоциями есть ещё и B — некие мысли, идеи (чаще всего «дурные»).

Какие мысли могут возникать у молодой девушки? Скорее всего, что-то вроде: «Он забыл», «Наверное, у него есть другая», «Я ему не понравилась», «Я ему не интересна».

Вся цепочка выглядит следующим образом: «Он не звонит» (ситуация A) — «Значит, я ему не нравлюсь» (мысли B) — «Я расстраиваюсь и пребываю в унынии» (эмоции C).

А теперь давайте представим, что девушка оценила ситуацию иначе. «Может быть, он сейчас чем-то сильно занят» (эмоции — спокойствие), «Вероятно, он сам побаивается мне позвонить» (спокойствие), «Значит, это не мой случай» (спокойствие и, возможно, лёгкая грусть), «Может быть, с ним что-то случилось?» (лёгкое беспокойство).

По сути, эта схема является более структурированным изложением древней мудрости «Не можешь изменить ситуацию — измени отношение к ней». Вам нужно постараться по-другому оценить событие, что, в свою очередь, приведёт к другим эмоциям.

Рефрейминг

Рефрейминг заключается в том, что сама ситуация остается прежней, просто мы рассматриваем её в другом контексте, то есть меняем рамки.

Возьмём, например, временной контекст: вспомните ли вы эту ситуацию через 10 лет? Если да, то как вы будете её оценивать? Какие эмоции у вас будут возникать?

Или такой контекст: представьте себе, ваш ребёнок принес из школы «тройку». Какое у вас к этому отношение? А если это единственная «тройка» в классе за контрольную, за которую все остальные получили «два»?

Многим наверняка знаком и такой способ рефрейминга: подумать о тех, кому хуже. Или вспомнить какую-нибудь самую тяжёлую ситуацию, в сравнении с которой то, что происходит сейчас, — просто мелочи жизни.

Чтобы найти те рамки, в которых ситуация начнёт вызывать у нас другие эмоции, нужно сосредоточиться на поиске позитива. Представьте себе, что ваш ребёнок подрался со сверстниками во дворе и вернулся с порванным рукавом у куртки. Что в этом хорошего?

Во-первых, хорошо, что не пострадал сам.

Во-вторых, хорошо, что умеет постоять за себя.

В-третьих, хорошо то, что порван только рукав, а не вся куртка.

И ведь это не фантазии, это объективные факты. Чаще мы концентрируемся на неприятном, что и вызывает у нас соответствующие эмоции, но точно так же можно настроить себя замечать хорошее. По сути, рефрейминг позволяет вам увидеть ситуацию такой, какая она есть на самом деле. Ну или максимально близко к тому.

Источник

Режиссура театра и кино в Балтийской Международной Академии

С 4 сентября 2019 года по 31 мая 2020 года в Балтийской Международной Академии будут проходить курс «РЕЖИССУРА ТЕАТРА И КИНО».

В программе: актёрское мастерство, как основа театрального действия, выразительные жесты, мимика и пластика тела.

Руководитель курса: Виктор Николаевич Бусыгин – режиссёр, мим-клоун, мастер спорта по спортивной гимнастике, практикующий тренер Айкидо.

В программе курса будут такие интересные практические вещи как пантомимма, балет, цирк, танец, спорт, aikido, кино, видео.

В наши дни таким специалистам как PR — менеджер необходимо обладать навыками не только письменной и вербальной коммуникации, но и невербальной!

Больше информации о данном курсе вы можете получить, пройдя по ссылке.

Записывайтесь! Будет очень интересно и познавательно!

Автор: Зюхина Наталья

Конференция по дигитальному маркетингу в БМА

30 мая 2019 года в Балтийской Международной Академии состоялась конференция учебного направления информационных и коммуникативных наук «Дигитальный маркетинг и связи с с общественностью».

После конференции студенты программы «Маркетинг, реклама и связи общественности» успешно защитили свои курсовые работы.

Наши поздравления студентам!

Автор: Зюхина Наталья

Фото:Зюхина Наталья

Что мoгли бы peкламиpoвать супеpгepoи

Xyдoжница из Пepми Лecя Гусева пpедcтавилa, что мoгли бы peкламиpoвать супеpгepoи.


 

Источник

7 вещей, которые нужно перестать делать, чтобы больше успевать

Быть занятым и продуктивным — разные вещи. Нередко, работая меньше, можно добиться лучших результатов. Продуктивность в меньшей степени связана с тайм-менеджментом и в большей — с умелым расходованием личной энергии.

Тяжелый труд — далеко не всегда самая верная дорога к успеху. Взять, например, владельца малого бизнеса. Он может работать безостановочно, но при этом он не сумеет конкурировать с теми, кто вкладывает в дело миллионы. Работать надо не на износ, а с умом.

1. Не работайте сверхурочно

Знаете ли вы, как появилась 40-часовая рабочая неделя? В 1926 году Генри Форд, американский промышленник и основатель Ford Motor Company, экспериментальным путем установил следующее: если сократить количество рабочих часов в день с 10 до 8, а количество рабочих дней в неделю с 6 до 5, производительность труда вырастает.

Доклад The Business Roundtable 1980 года «Эффект от запланированной сверхурочной работы на строительных объектах» гласит: «Там, где график с рабочей неделей продолжительностью 60 часов или более сохраняется дольше двух месяцев, кумулятивный эффект от падения производительности приведет к отсрочке сдачи проекта. На завершение проекта потребуется больше времени, чем если бы та же команда занималась им в условиях 40-часовой рабочей недели». Согласно исследованиям армии США, сокращение времени сна на один час в течение недели приводит к снижению когнитивных способностей в объеме, эквивалентном содержанию 0.10 промилле алкоголя в крови.

2. Не говорите «да» слишком часто

По принципу Парето, 20% усилий приводят к 80% результатов, однако на 20% результатов затрачивается 80% усилий. Вместо того чтобы работать как можно больше, следует сфокусироваться на тех усилиях, от которых зависит 80% результатов. Перестаньте соглашаться на задания, приводящие к скромным или и вовсе нулевым результатам. «Разница между успешным и очень успешным человеком заключается в том, что очень успешный почти на все отвечает «нет», — Уоррен Баффетт. В 2012 году в Journal of Consumer Research вышли результаты исследования, во время которого 120 студентов поделили на две группы. Одну группу научили говорить «я не могу», а вторую — «я этого не делаю». Те студенты, что говорили «я не могу съесть это», в итоге съедали шоколадку в 61% случаев. Те же, кто говорил «я не ем это», съедали шоколадку только в 36% случаев. Простая замена терминологии существенно увеличила шансы студента переключиться на более здоровую пищу.

3. Не делайте все сами, позвольте другим помочь вам

Потребители намного лучше маркетологов понимают, чего и как они хотят. По данным Octoly, видео, созданные пользователями, насчитывают в 10 раз больше просмотров на YouTube, чем видео, созданные брендами. В поисках информации о том или ином бренде 51% американцев доверяют сгенерированному пользователями контенту больше, чем сайту бренда (16%) или отзывам о нем в СМИ (14%). Успешный маркетолог не стремится сам создать лучший контент, а выстраивает сильное комьюнити, способное самостоятельно производить контент высокого качества.

4. Забудьте про перфекционизм

«Мы обнаружили, что перфекционизм препятствует профессорам в их попытках увеличить продуктивность исследований. Чем большим перфекционистом является профессор, тем ниже его продуктивность», — сообщает журнал University Affairs. Вот некоторые из проблем, с которыми сталкиваются перфекционисты:
· они тратят на задание больше времени, чем требуется;
· они прокрастинируют и ждут подходящего момента (если этот идеальный момент настал в бизнесе, это значит только то, что вы опоздали);
· они упускают из виду общую картину, чрезмерно фокусируясь на мелочах. Идеальный момент — это сейчас.

5. Автоматизируйте повторяющиеся задания

По данным Tethys Solutions, команда из пяти человек, посвящавшая 3%, 20%, 25%, 30% и 70% времени повторяющимся заданиям, через два месяца после повышения продуктивности работы смогла сократить этот показатель до 3%, 10%, 15%, 15% и 10% соответственно. Люди часто выполняют задания вручную только потому, что это легко и не требует поиска новой информации. Если вы не можете найти способ автоматизировать процесс самостоятельно, обратитесь к эксперту за помощью. Не забывайте, что время — это деньги.

6. Принимайте решения на основе конкретных данных, а не собственных догадок

Сейчас есть доступ к огромному количеству исследований, позволяющих получить знания практически в любой области. Например, знали ли вы, что большинство людей легче всего отвлечь с 12:00 до 16:00?

Это просто произвольный пример статистики, взятый из исследования Роберта Мэтчока, адъюнкт-профессора психологии в Pennsylvania State University. Даже если вы не можете найти именно те данные, которые нужны, хотя бы устройте сплит-тест.

7. Находите время на безделье

Большинство из нас не осознает, что мы запираем самих себя в замкнутом пространстве привычного ритма жизни. Время от времени важно сделать шаг в сторону, оглянуться по сторонам и побыть одному.

Согласно еще не завершенному гарвардскому исследованию, у людей формируются более точные и дольше сохраняющиеся воспоминания в том случае, если они проживали некий опыт в одиночку. Другое исследование утверждает, что одиночество в разумных количествах способствует развитию эмпатии.

Невозможно стать более продуктивным за один день. Это требует определенных усилий — как и все в мире. Необходимо постоянно узнавать что-то новое о своем организме и оптимизировать энергозатраты для более успешной и счастливой жизни.

Источник